St Johnstone v Ross County: Scottish Premiership | 22nd Nov 2014