St Johnstone v Motherwell: Scottish Premiership | 22nd Aug 2015