Schalke v Bayern Munich: Bundesliga | 21st Nov 2015