Schalke v Bayern Munich: Bundesliga | 30th Aug 2014