Ross County v Motherwell: Scottish Premiership | 21st Nov 2015