Reading v Sheffield Wednesday: Championship | 31st Jan 2015