Bayern Munich v Schalke: Bundesliga | 3rd Feb 2015