Bayern Munich v Ingolstadt 04: Bundesliga | 12th Dec 2015