Bayern Munich v SC Freiburg: Bundesliga | 16th Dec 2014