Bayern Munich v Borussia Dortmund: Bundesliga | 4th Oct 2015