Bayern Munich v Borussia Dortmund: Bundesliga | 1st Nov 2014