Bayern Munich v Augsburg: Bundesliga | 12th Sep 2015