Bayern Munich v Augsburg: Bundesliga | 9th May 2015