Hamburger SV v Bayern Munich: Bundesliga | 20th Sep 2014