Borussia Dortmund v Bayern Munich: Bundesliga | 4th Apr 2015