Augsburg v Bayern Munich: Bundesliga | 13th Dec 2014