Aberdeen v Celtic: Scottish Premiership | 9th Nov 2014